Loading...

iMAMET sahibine ulastirilacak


   
    İmamet son sahibine ulaşacaktır’
 
İmam Ca’fer es-Sadık (a.s.) şöyle buyurdu: “Belki de siz imametin bizden birinin elinde olduğunda onu istediği birine bıraktığını zannediyorsunuz. Allah’a and olsun ki, yüce Allah İmamların adını Resûlullah’a tek tek buyurmuştur ve sonunda imamet en son sahibine ulaşacaktır”
 
Kerrâm-ı Has’emi’den:
 
İmam Ca’fer es-Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Vallahi eğer ağızlarında kilit olsaydı, onlara yapması gerektiği işleri söylerdim. Vallahi eğer takiyye edebilen birini görseydim, ona çok şeyler anlatırdım. Allah bana yardımcı olsun.”
 
Ebu Basir’den:
 
İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Allah bir sırrı Cebrail’e söyledi. Cebrail ise o sırrı Muhammed’e (s.a.a.) iletti. Muhammed (s.a.a.) ise o sırrı Ali’ye (a.s.) öğretti. Ali (a.s.) ise o sırrı Allah’ın istediklerine birer birer öğretti. Siz ise o sırrı yolda konuşuyorsunuz.”
 
Mufazzal’dan:
 
İmam Ca’fer es-Sadık aleyhisselam benim elimden tutarak şöyle buyurdu:
 
“Ey Mufazzal! Bu iş sadece sözle olmaz. Hayır, vallahi onu Allah’ın koruduğu gibi korumalısın. Allah’ın onu şerif kıldığı gibi sen de onu şerif kılmalısın. Onun hakkını da tıpkı Allah’ın emrettiği gibi edâ etmelisin.”
 
Hafs bin Nasîb’i Fer’ân’dan:
 
Muallâ bin Huneys’in katledildiği günden sonra İmam Ca’fer es-Sadık aleyhisselam’ın yanına gittiğim de bana şöyle buyurdu: “Ey Hafs! Muallâ’ya bir şeyler anlattım. O da gidip ifşâ edince kılıçla öldürüldü. Halbuki ben ona demiştim ki: ‘Kim bizim sözlerimizi korursa, Allah da onu korur. Dinini de dünyasını da muhafaza eder. Ve her kim sırrımızı ifşâ ederse, onun dinini ve dünyasını elinden alır.’ Ey Muallâ! Her kim bizim zor sözlerimizi gizlerse Allah onun iki gözünün arasına bir nur karar kılar ve halkın içinde onu aziz kılar. Ve her kim sırrımızı ifşâ ederse ya silahla öldürülür ya da şaşkınlık içinde ölür.”
 
Amr bin Eş’as’dan:
 
İmam Ca’fer es-Sadık aleyhisselam’ın evinde yirmi kişi oturmuştuk. O bize dönerek şöyle buyurdu: “Belki de siz imametin bizden birinin elinde olduğunda onu istediği birine bıraktığını zannediyorsunuz. Allah’a and olsun ki, yüce Allah İmamların adını Resûlullah’a tek tek buyurmuştur ve sonunda imamet en son sahibine ulaşacaktır.”
 
Ebu Basir’den:
 
“Allah sizlere emrediyor ki emanetleri ehline verin ve halkın arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. Allah ne iyi şeylerle size öğüt verir” (Nisâ, 58) ayeti hakkında İmam Ca’fer es-Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “O emanet, vasiliktir. Bizden olan İmam bir sonrakine onu edâ eder.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).
 
OKAN EGESEL